A mi lábunk együtt járjon

A mi lábunk együtt járjon. A mi kezünk együtt gyűjtsön.
A mi szívünk együtt dobbanjon. A mi bensőnk együtt érezzen.

A mi elménk gondolata egy legyen.
A fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon.
Az ajkunk együtt dicsőítse a mi mennyei Atyánkat.